Zpět
F.Bělohlávek, P. Košťan, O. Šuleř

MANAGEMENT

O knize

Publikace je určena zejména manažerům a studentům, kterým poskytne detailní a systematicky uspořádané informace o tom, jak řídit a vést. Kniha nabízí množství příkladů z českého a slovenského prostředí. Publikace je pestře členěna, aby čtenář problematiku co nejlépe pochopil. Výklad jej seznámí s poznatky v oblasti, otázky se snaží aplikovat naučené vědomosti na problémy. Případové studie vyžadují, aby čtenář téma zvládl a byl schopen samostatně postupovat v reálných podmínkách. Publikace navíc nabízí desítky interview s řediteli a manažery, kteří sdělují své vlastní zkušenosti.
800,-
+ poštovné a balné
Objednat
MANAGEMENT
Oldřich Šuléř - portrét

Oldřich Šuleř (*1957) se po roce 1989 stal personálním manažerem a absolvoval studijní pobyty v Japonsku, USA a Velké Británii. Po krátkém působení u švýcarské vzdělávací nadace pracoval pro americkou poradenskou firmu jako konzultant a trenér managementu. Teorii řízení a rozvoji manažerských dovedností se věnoval bezmála 30 let. V rámci poradenské firmy Šuleř Transform a Školy manažerského rozvoje, jejíž je spoluzakladatelem, působil jako konzultant a lektor managementu v několika stovkách českých, slovenských i zahraničních firem. Externě přednášel personální management na FF UP Olomouc a moderní a soudobý management na EkF VŠB Ostrava. Své zkušenosti využil ve více než deseti odborných publikacích zaměřených vedle jednotlivých fází řízení a hlavních oblastí managementu zejména na manažerské techniky, strategické řízení a rozvoj manažerských dovedností.