Zpět
F. Bělohlávek, P. Košťan, O. Šuleř

MANAGEMENT

O knize

Kniha jasným a poutavým způsobem provádí čtenáře veškerou problematikou řízení. Od nástinu historického vývoje managementu přechází k vysvětlení jednotlivých fází řízení (plánování, organizování, vedení a kontrolování), dále podává stručný výklad hlavních oblastí managementu (strategické řízení, marketing, finanční řízení, řízení lidských zdrojů, řízení změn, krizové řízení, řízení informací, řízení jakosti) a vysvětluje, jak používat manažerských dovedností (vedení porad, vedení týmů, komunikování, prezentování, řešení problémů, řízení času, atd). Každá kapitola nabízí případové studie z českých a slovenských firem.
500,-
+ poštovné a balné
Objednat
MANAGEMENT
Oldřich Šuléř - portrét

Oldřich Šuleř (*1957) se po roce 1989 stal personálním manažerem a absolvoval studijní pobyty v Japonsku, USA a Velké Británii. Po krátkém působení u švýcarské vzdělávací nadace pracoval pro americkou poradenskou firmu jako konzultant a trenér managementu. Teorii řízení a rozvoji manažerských dovedností se věnoval bezmála 30 let. V rámci poradenské firmy Šuleř Transform a Školy manažerského rozvoje, jejíž je spoluzakladatelem, působil jako konzultant a lektor managementu v několika stovkách českých, slovenských i zahraničních firem. Externě přednášel personální management na FF UP Olomouc a moderní a soudobý management na EkF VŠB Ostrava. Své zkušenosti využil ve více než deseti odborných publikacích zaměřených vedle jednotlivých fází řízení a hlavních oblastí managementu zejména na manažerské techniky, strategické řízení a rozvoj manažerských dovedností.