Šuleř Transform - Management Consulting

NOVINKY

16.5.2016
Pokračování programu rozvoje zaměstnanců OZO Ostrava
Program rozvoje vybraných skupin zaměstnanců OZO Ostrava s.r.o. pokračoval v dubnu a květnu školeními a konzultacemi k tématu Asertivita a zvládání konfliktů. Školení, která vedl Ing.Šuleř, se zúčastnili manažeři, mistři a perspektivní zaměstnanci.

více »

4.5.2016
Akademie kompetencí Bonatrans
V průběhu měsíce dubna a začátkem května pokračovala Akademie kompetencí Bonatrans Group školeními Komunikace I a Time management. Školení se zúčastnily skupiny manažerů, manažerských i odborných talentů 2015 i talentů vzešlých z Development center 2016. Všechna školení vedl Ing.Šuleř.

více »

10.3.2016
Development centra talentů v Bonatrans
V únoru a březnu realizovala firma Šuleř Transform Development centra pro Bonatrans Group, kterých se zúčastnily téměř tři desítky perspektivních zaměstnanců (tzv.talenti) Konzultanty byli PhDr. Bělohlávek a Ing. Šuleř.

více »

9.12.2015
Školení managementu a perspektivních v OZO
V listopadu a prosinci proběhla školení managementu a perspektivních zaměstnanců OZO Ostrava s.r.o. v komunikačních dovednostech. Školení vedl ing.Šuleř.

více »

25.11.2015
Development centrum v OZO
U další skupiny perspektivních zaměstnanců OZO Ostrava byly formou tzv. Development centra diagnostikovány osobní přednosti a rezervy a rozvojové potřeby. Development centrum vedli PhDr.Bělohlávek a Ing.Šuleř.

více »

archív novinek »

PUBLIKACE

Oldřich Šuleř: 100 klíčových manažerských technik I

Kniha je prvním dílem edice mapující systematické a analytické metody používané manažery v procesu řízení. Tento díl se zaměřuje na 100 nejpoužívanějších technik obecného managementu. Je rozčleně...

více »

Oldřich Šuleř: 5 rolí manažera a jak je profesionálně zvládnout

Kniha poskytuje ucelený pohled na osobnost manažera, jeho kompetence, organizaci práce a techniky, které může uplatňovat ve své každodenní praxi. Věnuje se pěti oblastem – rolím, které by měl každý do...

více »

Oldřich Šuleř: Porada jako efektivní nástroj řízení

  V publikaci se seznámíte se sedmi základními typy porad: operativní, výrobní, manažerskou, řešitelskou, kontrolní, krizovou a strategickou. Odlišují se svým účelem i programem, zásadami veden...

více »

seznam všech publikací »

ČLÁNKY

23.4.2009
Článek O.Šuleře v Moderním řízení: Vedení firmy v době krize

Managementy dnešních firem si dobře uvědomují, že současnou krizi není možné přežít beze změny dosavadního chování. Krizové podmínky od manažerů vyžadují zejména jiný způsob řízení a vedení lidí - ráznost, předvídavost, flexibilitu a odvahu. Zde je několik opatření, na která by se při tom nemělo zapomínat.

 

 

více »

5.11.2009
Klíčové faktory úspěchu významných středoevropských podnikatelských osobností minulosti ve světle současné hospodářské krize (příspěvek O.Šuleře na mezinárodní konferenci Podnikání v podmínkách EU v Katowicích)
Před dnešními podnikateli a manažery stojí výzva, se kterou se ještě nesetkali. Nikdo z nich totiž nemůže říci, že má dostatek zkušeností se zvládáním dopadů hospodářské krize podobné té současné. Je tudíž přirozené, když se vrátíme k odkazu významných podnikatelů minulosti, kteří se dokázali úspěšně vypořádat s krizemi konce dvacátých let 20.století či druhé poloviny 19.století.

 

 

více »

12.3.2009
Článek O.Šuleře v Controller News: Preventivní krizové porady

Většina odborníků se dnes shoduje v tom, že v současné recesi je nejriskantnější nečinné čekání na příchod oživení. Firmy, které nebudou pružně přijímat rázná preventivní opatření k posílení svých konkurenčních schopností, s největší pravděpodobností nepřežijí. Jedním z nástrojů, které k tomu mohou firemní managementy využít, jsou krizové porady.

 

 

 

více »

22.3.2007
Rozhovor s Oldřichem Šuleřem k publikaci MANAGEMENT

Jako konzultant a lektor se setkáváte s řadou českých a slovenských manažerů. Máte ale zkušenosti i ze spolupráce s manažery ze západoevropských zemí, poznal jste řadu manažerů amerických nebo japonských. Vidíte v úrovni jejich současných znalostí a dovedností nějaké rozdíly?   

více »