Šuleř Transform - Management Consulting

NOVINKY

5.12.2016
Program rozvoje zaměstnanců OZO Ostrava
V říjnu a listopadu pokračoval Program rozvoje vybraných skupin zaměstnanců OZO Ostrava s.r.o., jehož dodavatelem je firma Šuleř Transform. Školení a konzultací k tématu Řešení problémů, která vedl Ing.Šuleř, se zúčastnily čtyři skupiny zaměstnanců: manažeři, mistři a perspektivní na pozici manažer a na pozici mistr.

více »

1.11.2016
Školení pro Scheidt&Bachmann Slovakia
Už mnohaletá spolupráce se společností Scheidt&Bachmann Slovakia pokračovala v měsíci říjnu dvěma třídenními semináři pro nové vedoucí pracovníky. Školení se tradičně uskutečnila v konferenčním centru penzionu Vŕšky v Terchové. Semináře zaměřené na komunikaci, Timě&Selfmanagement, Feedback, týmovou spolupráci a prezentování vedl Ing.Šuleř.

více »

10.10.2016
Řízení změn ve Varroc Lightings
V rámci programu "MBA v kostce" vedl ing.Šuleř seminář Řízení změn pro manažery Varroc Lightings v Novém Jičíně.

více »

30.6.2016
Workshop Revize průběhu zakázky firmou
V polovině června se v hotelu Lanterna ve Velkých Karlovicích uskutečnil třídenní workshop středního a vyššího managementu Bonatrans Group zaměřený na revizi průběhu zakázky firmou od poptávky k expedici. Workshop vedl Ing.Šuleř.

více »

20.6.2016
Výcviky Týmová spolupráce v Bonatrans
V první polovině června vedl ing.Šuleř další dvoudenní výcviky Týmová spolupráce pro tzv. odborné talenty Bonatrans Group.

více »

archív novinek »

PUBLIKACE

Oldřich Šuleř: 100 klíčových manažerských technik I

Kniha je prvním dílem edice mapující systematické a analytické metody používané manažery v procesu řízení. Tento díl se zaměřuje na 100 nejpoužívanějších technik obecného managementu. Je rozčleně...

více »

Oldřich Šuleř: 5 rolí manažera a jak je profesionálně zvládnout

Kniha poskytuje ucelený pohled na osobnost manažera, jeho kompetence, organizaci práce a techniky, které může uplatňovat ve své každodenní praxi. Věnuje se pěti oblastem – rolím, které by měl každý do...

více »

Oldřich Šuleř: Porada jako efektivní nástroj řízení

  V publikaci se seznámíte se sedmi základními typy porad: operativní, výrobní, manažerskou, řešitelskou, kontrolní, krizovou a strategickou. Odlišují se svým účelem i programem, zásadami veden...

více »

seznam všech publikací »

ČLÁNKY

23.4.2009
Článek O.Šuleře v Moderním řízení: Vedení firmy v době krize

Managementy dnešních firem si dobře uvědomují, že současnou krizi není možné přežít beze změny dosavadního chování. Krizové podmínky od manažerů vyžadují zejména jiný způsob řízení a vedení lidí - ráznost, předvídavost, flexibilitu a odvahu. Zde je několik opatření, na která by se při tom nemělo zapomínat.

 

 

více »

5.11.2009
Klíčové faktory úspěchu významných středoevropských podnikatelských osobností minulosti ve světle současné hospodářské krize (příspěvek O.Šuleře na mezinárodní konferenci Podnikání v podmínkách EU v Katowicích)
Před dnešními podnikateli a manažery stojí výzva, se kterou se ještě nesetkali. Nikdo z nich totiž nemůže říci, že má dostatek zkušeností se zvládáním dopadů hospodářské krize podobné té současné. Je tudíž přirozené, když se vrátíme k odkazu významných podnikatelů minulosti, kteří se dokázali úspěšně vypořádat s krizemi konce dvacátých let 20.století či druhé poloviny 19.století.

 

 

více »

12.3.2009
Článek O.Šuleře v Controller News: Preventivní krizové porady

Většina odborníků se dnes shoduje v tom, že v současné recesi je nejriskantnější nečinné čekání na příchod oživení. Firmy, které nebudou pružně přijímat rázná preventivní opatření k posílení svých konkurenčních schopností, s největší pravděpodobností nepřežijí. Jedním z nástrojů, které k tomu mohou firemní managementy využít, jsou krizové porady.

 

 

 

více »

22.3.2007
Rozhovor s Oldřichem Šuleřem k publikaci MANAGEMENT

Jako konzultant a lektor se setkáváte s řadou českých a slovenských manažerů. Máte ale zkušenosti i ze spolupráce s manažery ze západoevropských zemí, poznal jste řadu manažerů amerických nebo japonských. Vidíte v úrovni jejich současných znalostí a dovedností nějaké rozdíly?   

více »